Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.11.2012 22:55 - Бавното събуждане на Оряхово...
Автор: petranov Категория: Политика   
Прочетен: 7206 Коментари: 32 Гласове:
2

Последна промяна: 03.12.2012 22:20

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
    Днес, 29.11.2012 г. се проведе поредното заседание на Общински съвет гр.Оряхово. По-късно ще направя подробен анализ на дневния ред и гласуванията, като най-интересните моменти ще публикувам като видеофайл. Бързам обаче да се похваля, че явно в Общинския съвет гр.Оряхово макар и бавно настъпват положителни промени. НА УПРАВНИЦИТЕ НЕ ИМ ДОСТИГНАХА ГЛАСОВЕ ЗА ДА ОТМЕНЯТ НАШЕ РЕШЕНИЕ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА  С КОЕТО ОТ АКТИВИТЕ НА "МБАЛ ОРЯХОВО" ЕООД Е ИЗВАДЕНО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО. На заседанието зам.кмета на община Оряхово запитана от мен какви са мотивите за отмяна на решението заяви, че "СИНДИКА ИСКАЛ ТАКА". Аз от своя страна я репликирах, че синдика иска това, коетосмята за изгодно за...някого, така че НЕГОВОТО ЖЕЛАНИЕ ЕДВА ЛИ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАС. Още повече че РЕШЕНИЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НОСИ дата 09.01.2012 г. Ето линк към него:  http://osvratsa.net23.net/2012/GD/01/0074d811_068c1311.htm . Нашето решение пък е от 15.12.2011 г. т.е. доста преди това сме извадили от активите на МБАЛ Оряхово ЕООД това движимо и недвижимо имущество. Радвам се, че колегите се вслушаха в моите аргументи и НЕ ПРИЕХА ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ! Надявам се Кмета на община Оряхово да не реши (както направи с прихващането на дивидента на В и К) още следващата седмица да пусне "машината за убеждаване" и да внесе отново същото решение "на подпис", където вече колегите съветници ще бъдат убедени да гласуват "правилно". Надявам се, че здравият разум ще надделее и това няма да се случи! За да не съм голословен по-долу отново публикувам докладната на кмета, както и Решението на съда във Враца за обявяването на болницата в несъстоятелност. Интересно защо на заседанието, когато МБАЛ Оряхово ЕООД е обявено в несъстоятелност НЕ Е ИМАЛО ЮРИСТ ОТ ОБЩИНА ОРЯХОВО, КАКТО И НЕ Е ПРИСЪСТВАЛ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОБСТВЕНИКА, А ИМЕННО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ОРЯХОВО. ВСЕ ВЪПРОСИ, КОИТО ЩЕ ОЧАКВАТ СВОЯ ОТГОВОР! 

image
РЕШЕНИЕ№...   гр. ВРАЦА, 09.01.2012 г. В ИМЕТО НА НАРОДА   Врачанският окръжен съд търговско                   отделение в закрито заседание на 13.12.2011г.                      в състав:   Председател:Цветана Михайлова     Членове:                                      в присъствието на: прокурора                      секретар Л.Г. като разгледа докладваното от                                 т. дело N`68         по описа за 2011  год.   “М.”ЕООД гр.С. ЖК”М.”* бл.** вх.* ЕИК *** представлявано от управителя А. Ц. К. чрез адв. Д.Ч. със съдебен адрес *** е подал молба за откриване производство по несъстоятелност срещу “Многопрофилна болница за активно лечение-О.” ЕООД гр.О. ул.”А.Ц. №** ЕИК ***.В молбата се твърди че дружеството молител и ответника са в търговски отношения,като молителят е доставял лекарствени средства по сключени договори и заявка на ответника.Ответното дружество било заплатило само частично доставените лекарствени средства и дължи на молителя сумата 115 588.12лв. главница и 7 992.01лв. неустойка/лихва за забава/.За 2008г. доставките на лекарствени средства са по заявка на длъжника,за 2009 и 2010г. доставките са извършени по заявка на длъжника и в изпълнение на сключен Договор от 22.01.2009г.Съгласно чл.3 от този договор срока за плащане е бил 270 дни от датата на доставката. За 2010-2011г. доставките са извършени по заявка на длъжника в изпълнение на сключен Договор от 07.09.2010г.Срокът за плащане по този договор е 220 дни от датата на доставката.Според молителя въпреки отсроченото плащане ответникът не е изпълнил задължението си да заплати доставени лекарствени средства.Молителят смята,че ответникът не е в състояние да изпълни изискуемите си парични задължения по търговски сделки и е изпаднал в неплатежоспособност и свръхзадълженост. Към молбата са представени писменни доказателства-Удостоверения за актуално състояние,Уведомление до НАП по чл.78 от ДОПК договори за доставка на лекарствени средства от 22.01.2009г. и 07.09.2010г.,фактури,квитанция за платена държавна такса. В определения от закона срок не е постъпил отговор от ответното дружество. В насроченото съдебно заседание представляващия ответното болнично заведение д-р Б. е заявил,че е назначен като управител едва от няколко дни,като от предишния управител имало заповед да се спре лечебната дейност.Според него действително болницата има дългове около 2 млн. лева. По делото е допусната и назначена съдебно икономическа експертиза,която да установи  капиталовата адекватност на длъжника и определи коефициентите за бърза,незабавна и обща ликвидност,видът и размера на задълженията за период от пет години.  Заключението на вещото лице изготвило икономическата експертиза се основава на приложените към молбата доказателства и счетоводни баланси,оборотни ведомости,счетоводни регистри,извлечения от балансови сметки,банкови извлечения,договори и други. С него се установява,че към 30.09.2011г. общия размер на задълженията отразени в счетоводния баланс на длъжника е 2 179 116.22лв.,а задълженията на длъжника към молителя,който му е доставял по два договора и заявки лекарствени средства са в размер на 115 375.60лв.Според вещото лице активите на длъжника възлизат на 935 017.35лв.В заключението са проследени коефициентите на обща, бърза,незабавна и абсолютна ликвидност за периода от 2005 до 2011г.Коефициентът на обща ликвидност към 31.12.2005г. е бил 0.443 ,а към 30.09.2011г. е 0.116 т.е размера на краткотрайните активи е по малко от размера на краткосрочните задължения.Коефициента на бърза ликвидност към 2005г. е 0.153, а към 2011г. 0.075.Коефициента на незабавна ликвидност към 2005г. е бил 0.153 ,а към 2011г. 0.075.Коефициента на абсолютна ликвидност към 2005г. е бил 0.087, а към 2011г. е 0.045.,Коефициента на финансова автономност към 2005г. е 0.608, към 2011г. е 0.164.В заключението е отразено,че финансовите резултата на ответника са отрицателни-загуби,като затрудненията започват в края на 2004г. след като на болничното заведение са ограничени и впоследствие спрени финансовите помощи от държавата и собствени на търговското дружество-Община Оряхово. При така установеното съдът намира,че са налице предпоставките за обявяване неплатежоспособността и свъхзадължеността на МБАЛ Оряхово АД гр.О.. Макар и болнично заведение ответното дружество е търговец и не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по осъществените с “М.”ЕООД София търговски сделки по представените фактури и договори.Неплатежоспособността и качеството на търговец на длъжника са предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност съобразно чл.607а ал.І от ТЗ. Налице е и друга предпоставка за откриване производство по несъстоятелност на ответника това е състоянието му на свъхзадълженост.Видно от заключението на вещото лице и признанията на управителя на болничното заведение,имуществото му не е достатъчно да покрие паричните му задължения. Началната дата на неплатежоспособността на ответника е датата на която същия не е бил в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка и това е 12.12.2008г. по фактура №129 за доставени канцеларски материали. Тъй като от заключението на вещото лице се установява,че дружеството ответник не разполага със средства за покриване на началните разноски по несъстоятелността на основание чл.629б от ТЗ следва да бъдат определени такива и се даде срок за внасянето им от кредиторите или длъжника в противен случай производството ще бъде спряно по чл.632 ал.І от ТЗ. По изложените съображения и на основание чл.630 от ТЗ съдът   Р Е Ш И:   ОБЯВЯВА неплатежоспособността и свръхзадължеността на “Многопрофилна болница за активно лечение-О.”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.О. ул.”А. Ц.”№** ЕИК *** с начална дата 12.12.2008г.  ОТКРИВА производство по несъстоятелност на “Многопрофилна болница за активно лечение-О.”ЕООД гр.О. НАЛАГА ОБЩ ЗАПОР И ВЪЗБРАНА върху имуществото на длъжника. НАЗНАЧАВА за временен синдик К. П. И. ЕГН-********* *** с месечно възнаграждение в размер на 600/шестотин/лева. ОПРЕДЕЛЯ за дата на първото събрание на кредиторите на 07.02.2012г. 14 часа   с дневен ред по чл.672 от ТЗ което ще се проведе в сградата на Окръжен съд Враца. Решението подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ при Окръжен съд гр.Враца. Решението подлежи на незабавно изпълнение и вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.  Решението подлежи на обжалване пред САС в 7 дневен срок от вписването му в търговския регистър при Агенция по вписванията.                                                 Окръжен съдия:  

Днес попаднах на интересен колаж, който според мен много отива на близкото обкръжение на някои местни управници. Ето го:
imageТагове:   Оряхово,   МБАЛ,   петранов,


Гласувай:
7
51. selanovchanin - Стига си се фукал бе петранов, имал ...
29.11.2012 23:26
Стига си се фукал бе петранов,имал си късмет че кмета го е нямало.
цитирай
2. petranov - Като гледам регистрират се никове ...
29.11.2012 23:39
Като гледам регистрират се никове от всички села на общината :)))). Между другото селановчанино любимият Ви кмет не участва в гласуването!
цитирай
3. petranov - Между другото отново повдигнах ...
29.11.2012 23:51
Между другото отново повдигнах въпроса за геноцида над гражданите на Оряхово, който упражнява община Оряхово чрез некадърно направената парна инсталация на НУ "Св.св.Кирил и Методий". Приятно изненадан бях от отговора на зам.кмета Ивайло Иванов, че работят по въпроса да принудят фирмата да преработи инсталацията така, че да не трови гражданите на Оряхово или дори да се прекрати договора. Явно има смисъл да се снимат пушещите комини и да се изпращат на МОСВ!
цитирай
4. nikolaycska - За престъпленията срещу децата на Оряхово -1
30.11.2012 10:13
Уважаеми сенатор Петранов,
Искрено ти благодаря за повдигнатата тема за престъпленията срещу здравето на населението на Оряхово, извършвани съзнателно както от предишните управници на града, така и от техните наследници. Не виждам причина за особен оптимизъм от това, че гусин Йорданчев бил дал някакви мъгливи обяснения. Според мен единствения сериозен аргумент, на който можем да разчитаме, е харченето на суми от делегирания бюджет, за достигане на някаква нормална температура на отопление. Бас хващам, че гражданина Жеков и сие няма да подемат съдебни битки с Енемона, първо, защото не разполагат с нужния юридически ресурс и желание, и второ, ако се наложи, Гъцо Зайчарина ще даде от парсата, която нагуши от Енемона, но историята ще се потули. Все пак, догодина идват избори и господарите трябва да позалъжат простата рая да гласува за правилната подуенска Тиква, но не виждам как актуалните оряховски дерибеи ще се справят с проблема. Те едни клонаци по улица “22 септември” не можаха да окастрят вече цяла година, ти очакваш да решат юридически казус! Aз, ако разполагах с нужния правен ресурс, щях да заведа индивидуални съдебни искове срещу лицата Гъцо Зайчарина, гражданина Жеков и другарката директор-съветник Силвето за умишлено увреждане на здравето на членовете на моето семейство и за престъпна небрежност при изпълнението на своите служебни задължения. Това дело може да бъде спечелено или ако бъде заведен колективен иск от пострадалите жители на града или ако наема екип опитни юристи,но на този етап не разполагам с нужния ресурс, за да го направя. Засега, единственото, което мога да направя, е да изпратя писма до различните нива на управляващата партия, за да ги запозная с престъпното бездействие и нехайство на техния кмет и на техните съветници, както и да призова читателите на блога да се обаждат на посочените телефони на адрес http://www.rio-vratza.com/?lang=bg&r=home/t137 , за да сигнализират за нередности в работата на директорката на НУ „Кирил и Методий“.
цитирай
5. nikolaycska - За престъпленията срещу децата на Оряхово-2
30.11.2012 10:14
През миналата седмица се обадих на телефона на госпожа Галина Евденова, началник РИО Враца и тя ме увери, че по всяко време са готови да извършат проверка при евентуално наличие на нередности в управлението и дейността на въпросното училище. Готов съм по всяко време да окажа съдействие на лица, които смятат, че техните права като ученици, родители или служители на училището, са били нарушени от директорката на училището, но които желаят да останат в анонимност. В заключение, нека никога не забравяме мотото на управляващите – Пари да има за футбола в Селановци, всичко друго е второстепенно!
цитирай
6. petranov - Уважаеми nikolaycska, Аз също не ...
30.11.2012 12:24
Уважаеми nikolaycska,
Аз също не преливам от доверие към управниците, на все пак се радвам, че зам.кмета от трибуната на Общинския съвет пое тези ангажименти, защото по този начин утре ще можем да му търсим сметка и ако ни излъже да си направим изводите. Дори и вчера около обяд направих снимка на изпускащия отрова комин и ще го изпратя на електронната поща на РОИ Враца и лично на г.жа Евденова. Да се надяваме, че там е останал поне някои отговорен човек, който ще се опита да прекрати този геноцид над гражданите на Оряхово!
цитирай
7. petranov - Между другото можете да прочетете ...
30.11.2012 12:29
Всъщност можете да прочетете статията, подписана от Ивайло в общинския парц....пардон, официоз, между другото пълна с лъжи, където лицето отчита допълнителното си финансиране, чрез футбола като голямо негово постижение. Поне оряховчани ще знаят от кого да търсят сметка след време за профукването на левчетата им, събрани с толкова труд...
цитирай
8. sten - ...между другото...
30.11.2012 13:03
Между другото селановчанино.... Между другото отново повдигнах въпроса....
Между другото можете да прочетете статията... между другата пълна с лъжи...
цитирай
9. petranov - Между другото sten-чо ето Ви и линк ...
30.11.2012 13:09
Между другото sten-чо ето Ви и линк към вестничето: http://oriahovo.bg/images/stories/files/oriahovska_tribuna/2012/Oriahovo_20.pdf
цитирай
10. grobara - Oda for Tikvata
30.11.2012 13:38
Сега се чувствате излъгани и псувате,
но нима не ви беше ясно за кого гласувате.
Не разбрахте ли, че докато седите пред компютрите,
ще ви крадат и мамят и управляват мутрите.
И колко жалко, народът сякаш свиква
да го направлява тъпоглава тиква.
А, е още по-голям кошмар
акъл да дава бивш пожарникар.
На избори омайват ни – избираме юнак,
а после се оказва, избрали сме поредния тъпак.
цитирай
11. hollywadin - Сега се чувствате излъгани и псу...
30.11.2012 14:28
grobara написа:
Сега се чувствате излъгани и псувате,
но нима не ви беше ясно за кого гласувате.
Не разбрахте ли, че докато седите пред компютрите,
ще ви крадат и мамят и управляват мутрите.
И колко жалко, народът сякаш свиква
да го направлява тъпоглава тиква.
А, е още по-голям кошмар
акъл да дава бивш пожарникар.
На избори омайват ни – избираме юнак,
а после се оказва, избрали сме поредния тъпак.


Това идеално пасва и на Жеката и Вагиналното.Може да се кръсти Ода за жеката и Вагиналното от Оряхово.
цитирай
12. анонимен - Тъпи урехофчани!След две години ше ...
30.11.2012 15:44
Тъпи урехофчани!След две години ше гласувате за кмет на община Селановци!!!
цитирай
13. grobara - Тъпи урехофчани!След две години ше ...
30.11.2012 17:19
анонимен написа:
Тъпи урехофчани!След две години ше гласувате за кмет на община Селановци!!!


Porednata tapa tikva!
цитирай
14. 4ukaistan4o - Po povod linka daden ot Petranov da ...
30.11.2012 22:31
Po povod linka daden ot Petranov da pro4etem vestnikut ni obshtinski, bez da go 4eta vidqh, 4e snimkite pred "kralicata" sa edin fon ot predi 20 godini. Tolkova li ne moje da se mahnat bukvit na "Evrokom" i "Purva 4astna banka". Edin rom ot mahalata bi se angajiral i za bez pari da gi demontira. Faida da sa mu stotinkite ot materiala. Ne izglejda dobre.
Izvenete me za latinicata
цитирай
15. 4ukaistan4o - i drugo, koeto mi idva na ideq e - ne ...
30.11.2012 22:35
i drugo, koeto mi idva na ideq e - ne moje li oficialnite snimki da se pravqt na pejzaj, a ne zaduljitelno da e hvanala "kralicata" i evrokoma otzad. Po dobre pred nqkoq lipa, garanciq 6te hvane okoto pove4e
цитирай
16. nikolaycska - Природни бедствия в Оряхово
03.12.2012 10:52
През изминалия уикенд две природни бедствия връхлетяха нещастния ни градец. В събота в 22.52 ч. земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер ни разтърси, но освен лека уплаха, природата не ни причини нищо друго. Не така стояха нещата в неделя, когато към 19.50 ч. в апартамента ми внезапно започна да мирише силно на „изгорел кюмур“. Хвърлих се ужасен към входната врата, отворих я и веднага я затворих. Отворих прозорец в кухнята и панически го затворих. Навън на практика не можеше да се диша, защото параджията на крематориума на Силвето го беше разпалил здраво, без дори за миг да помисли за живеещите наоколо. Оказах се изправен пред абсурден факт – климатика вкарваше буkвално в кухнята ми от отровата на Силвето. Животът ми през последните 15 години в клетия ми градец ме е научил да не се учудвам на простотиите и мизериите, които може да се родят в главата на който и да било оряховски управник , но снощи поредната глупотевина, свързана с институцията, управлявана от общинската съветничка от управляващата партия, другарката Силвето, счупи глупомера – да обгазиш един жилищен комплекс до нива, които не позволяват нормално дишане. Тук възниква резонния въпрос – на кого да се оплача? Например, на гражданина Жеков. Да де, ама гражданина Жеков се изтъпани в неделя привечер в Шато Бургозоне на мероприятие от чисто частен характер, на което ОРГАНИЗАТОРА НЕ ГО БЕШЕ КАНИЛ и където градоначалника се въртеше като паун наоколо, като всячески се стараеше някой да му обърне внимание и белким го почерпи чашка винце. След близо едночасови усилия, клетия гражданин номер едно на нашата община се видя принуден да ни лиши от вишочайшето си присъствие и си замина, вероятно за да решава тежките съдбини на жителите на града ни. Казвам града ни, защото проблемите на селановчаните той ги решава навреме и с приоритет. На сутринта излязох, за да тръгна на работа и това, което видях бе черния, гъст пушек от крематориума на Силвето, който атакуваше директно улицата на сенатор Петранов...
цитирай
17. nikolaycska - Гол от центъра във вратата на Селановци
03.12.2012 14:10
Вижте какви голове от центъра им вкарват на футбалерите от Селановци http://www.sportal.bg/video.php?video=49394 . Е на тия същите футбалери, сегашните управници им даряват хиляди левове от общинския бюджет.
цитирай
18. galov4aninotostrov - Прилики между Кольо Босия и Кольо ...
03.12.2012 19:30
Прилики между Кольо Босия и Кольо Петранов:
И двамата са безработни.
И двамата са ДИСИДЕНТИ,единият на национално ниво,другия на местно.
И двамата са против всичко и всички.
И двамата запълват времето си с коментари и постинги в blog.bg.
И двамата страдат от НИЩОНЕПРАВЕНЕ.
цитирай
19. petranov - Уважаеми г-н Иванов, Днес попаднах ...
03.12.2012 22:34
Уважаеми г-н Иванов,
Днес попаднах на интересен колаж и на една нова за мен дума в английския език. Според мен тя много подхожда на повечето от обкръжението на местните управници. Asskisser. Някак си по-интелигентно звучи отколкото човек да употреби буквалният и български превод. В основния постинг съм публикувал колажа. Разбира се той не е мой, а е взет от тук: http://afera.bg/skandalno/33261.html
За съжаление по въпроса с началното училище и пушещия му като крематориум комин нещата са неспасяеми. Получих уверения от зам.кмета Ивчо, че общината е решила да покаже мускули пред "Енемона", но лично аз (а предполагам и Вие) изразявам доста резерви, като имам предвид компетентността и зависимостите на някои хора. Случката с кметчето и частното парти искрено ме разсмя. Паунското поведение е неотменна част от възпитанието тип "Винету" на всеки уважаващ гуруто си представител на управниците :))). Желая Ви приятна вечер и наистина се надявам с общи усилия да спрем "въглищния" геноцид над гражданите на Оряхово.
цитирай
20. otetsnafarforiy - Цък, цък, да го ева и сме на пръва с...
04.12.2012 12:41
Цък,цък,да го ева и сме на пръва страница на класациата в политика.Петранов,що викаш,че си IT специалист,кат са пишеш електроинженер,коги си завръшил IT да го ева?И си работил в ОББ,щото мама е ходатайствала да та назначат и кат са та виделе колко си грамотен са та уволниле,тава е информация от вътрешен човек,пожелал анонимност!
цитирай
21. nikolaycska - Нафърфорие,
04.12.2012 13:53
извини ме, дека са намесвам, ама ич не си праф. Още навремето сенатор Петранов написа, че е завършил Сиско академията в Лирекс в София. За ОББ сееш семето на заблудата, та ти пукат клапарците. Ората в банката си го обичаа, помагаше на секи, дет го молеше за съдействие и досега си го уважавът. Даже они, бившете служителе у банката, на изборете гласуваа масово за него. Глупотевини хортуваш дека са го уволниле. Чилякът написа, че поради въвеждане на централизиран мениджмънт на БД на банката, всички локални сисадмини са били освободени. Ша ма прощаваш за малко айти изказването, ма ич ма не интересува дал шъ ма разбереш или не. Да го е*а...
цитирай
22. petranov - Отче Нафърфорие, По принцип изб...
04.12.2012 15:07
Отче Нафърфорие,
По принцип избягвам да се хваля със собствените си постижения, тъй като блогът ми има друго предназначение, но ми омръзна да повтаряте едни и същи лъжи. Правото да се наричам IT специалист съм получил още през 1984 г. със завършване на УПК В Математическата гимназия във Враца. Специалността от дипломата ми е оператор и програмост на електронно-изчислителни машини. След това две години в родната казарма ("черния" полк, Сименовград), като войник в артилерийски дивизион участвах в екип за разработка на едни от първите системи за управление на огъня в артилерията, управлявани от компютър (Правец 82). По време на следването ми в ТУ бях освободен от изпити по програмиране, поради показани високи резултати. По-късно, като конструктор в Института по електроенергийна техника съм разработвал програми за изчисление на магнитопроводи на силови тратнсформатори. В ОББ съм работил като системен администратор 8 години - от август 1994 до 2003. Няма как покойната ми майка (Бог да я прости!) да е ходатайствала за мен и аз да съм се задържал на работа там толкова години ако не съм бил добър специалист. Смея да твърдя, че особено по време на банковата криза през 1996-1997 година не съм допуснал банката да спре дори и за минута работа по технически причини. Да не говорим колко нов софтуер въведохме тогава. Тогава беше създадена и една от първите компютърни мрежи в Оряхово, администрирах пощенски сървър в ОББ, един от първите лазерни принтери бяха при мен, една от първите CD записвачки, още през 1996-1997 имахме връзка с интернет и т.н. и т.н. По-късно базите данни се централизираха и в нито една банка сега няма системни администратори на местно ниво. Нямам никакви притеснения относно Вашият вътрешен човек. Вие просто лъжете. Ако не съм бил на ниво спокойно са щели да ме уволнят още първия месец или първата година. Защо тогава бях 8 години там? По късна бях близо 5 години мениджър на iЦентъра в Оряхово, откъдето имам сертификати и СИСКО академия. А, забравих, около 6-7 месеца държах и интернет-клуб в Оряхово, но поради това, че ме поканиха за мениджър на iЦентъра се отказах от това начинание. Смея да твърдя, че компютър, който аз съм пипнал дълги години не се е нуждаел нито от преинсталация, нито е имал проблеми с вируси или друг зловреден софтуер. Това между другото е отклоняваще се от статуквото "търговска практика", тъй като така губя клиенти за дълго време вместо да се налага на всеки три месеца да им оправям компютрите. Аз обаче съм свикнал да работя качествено и прецизно и поради тази причина много малко са специалистите в региона с равни или по-големи от моите умения. Та, отче Нафърфорие, останете си със здраве и изпратете моите благопожелания на вътрешния Ви добре информиран източник :)))
цитирай
23. анонимен - Г-н Петранов, евалла, служили сте в ...
04.12.2012 19:26
Г-н Петранов,евалла,служили сте в полк,където са служиле такива ора като Влади Въргала,Митко Цонев,Бисер Киров и др.Само,че по ваше време е било гр.Марица и ТУ е бил ВМЕИ,,Ленин",любимо учебно заведение на канибалете от Африка!
цитирай
24. petranov - Уважаеми 23, По мое време беше вече ...
04.12.2012 21:07
Уважаеми 23,
По мое време беше вече Симеоновград. Аз съм служил там от началото на Октомври 1984 г. до началото на Октомври 1986 г. Името Симеоновград е от 1981 г. Това, разбира се, не е толкова важно. Вярно е, че техническия университет беше ВМЕИ "Ленин", електротехническия факултет, който съм завършил се помещаваше в сградата до паметника на В.Левски. Следвал съм там от 1986 до 1991 година и на дипломата ми пише Технически университет. Между другото специално в нашия факултет не се срещаха никакви канибали :))) и не мога да коментирам дали им е било любимо място. Във всеки случай по онова време ТУ даваше достатъчно добро образование, след като още тогава дипломите ни се признаваха в целия свят, включително и в държавите от Западна Европа.
цитирай
25. hattrick82 - Г-н Петранов, евалла, служили сте в ...
04.12.2012 22:46
Алооо , анонимния, може да е било ВМЕИ "Ленин", но е много по-престижно от сегашните университети.Кажи ти какво си завършил - вероятно висшия университет в Козлодуй, дека и Вагенщайна го е завършил
цитирай
26. otetsnafarforiy - Алоо, бай Гроздане, по-полека да го ...
04.12.2012 23:15
Алоо,бай Гроздане,по-полека да го ева.IT познанията ми позволяват да бъда и анонимен да го ева.А да видиш,че уважавам г-н Петранов,нека кой е любопитен да влезне у сайта на Община Свиленград и види колко проекти са спечелиле и за кви пари става дума!
цитирай
27. hattrick82 - Алоо, бай Гроздане, по-полека да го ...
05.12.2012 05:38
Ами така кажи де, че си с няколко ника, но защо правеше забележка на Петранов за същото.Впрочем попитах какво си завършил, кой университет, или като Петко Грънчаров си с фалшива диплома , но ти за него и дума не казваш да го ева.
цитирай
28. otetsnafarforiy - Кви неколко ника бе да та ева?Виж ...
05.12.2012 06:52
Кви неколко ника бе да та ева?Виж коментар 23 и 26,да има некаква разлика в стила да та ева?Мен кво ма интересува Петко Грънчаров,той не се изявява тука и да твърди,че е компетент по всичко!Виж Петранов,той е баш КОМПЕТЕНТА,ма си една блогърска парантия!Кво съм завръшил не е твой проблем да та ева!
цитирай
29. nikolaycska - Пътешествията на кюмура на Силвето
05.12.2012 08:23
Уважаеми сенатор Петранов,

тази сутрин, докато отивах на работа, ми се наложи панически да бягам почти до спирката на църквата. Силвето тъкмо беше разпалила крематориума и гъст, смрадлив пушек буквално падаше на улицата, задушаваше пешеходците и се блъскаше в къщата на покойния ни приятел Пламен Кирилов-Пачката. Същият този Пламен, който навремето покри част от документите за престъпленията на Гъцо Зайчерина, по времето, когато работеше в голямо българско предприятие. За благодарност, Гъцо построи крематориум, с който задушава ежедневно всяка зима родителите и семейството на Пачката. Друга ми е, обаче, мисълта. Давам ти препратка към http://skandalno.net/%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE-37400 , където научаваме че парнаджията на Народната милиция в Оряхово редовно крадял нафта и оставял горките фантета на студено. Чудя се, защо ли Силвето упорито отказва да намери алтернатива на нейния кюмур и дали тази нейна упоритост не се дължи на свойството на кюмура, наречено пригодност за транспортиране (пренасяне, изнасяне). Да е ток, няма как да го изнесеш, виж, кюмура е друга история. Сенаторе, има ли шанс да се направи проверка дали всичкия тоя кюмур действително се използва за целите на крематориума или част от него изфирясва в неизвестна (засега) посока, имайки предвид студа, на който стоят децата? Ще следя темата с повишен интерес.
цитирай
30. otetsnafarforiy - Честит имен ден на Николай Петра...
06.12.2012 12:24
Честит имен ден на Николай Петранов,НиколайЦСКА и на всички именници!
цитирай
31. petranov - Благодаря отче Нафърфорие, Честит ...
06.12.2012 13:07
Благодаря отче Нафърфорие,
Честит празник и на Вас, тъй като това е наистина един от най-големите християнски празници! Желая на колегите именници, на рибарите и банкерите и на всички останали читатели на блога ми преди всичко много здраве, останалото ще дойде само! Наздраве!
цитирай
32. nikolaycska - Благодарност
06.12.2012 14:36
Благодаря на отчето и на адаша за поздравите! Специално благодаря на един достоен и храбър наш приятел, също Николай, който тази сутрин оказа светкавично съдействие при катстрофа, в която се оказахме аз и двама наши съграждани. Николай, който е граничен полицай, съпруг на Соня и баща на две близначки, беше първия, който ни се притече на помощ, извика линейка и ни помогна да се измъкнем от обърнатата кола. На фона на ежедневните пенковщини, които се случват в града ни, това е една достойна и похвална постъпка!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petranov
Категория: Политика
Прочетен: 4229462
Постинги: 266
Коментари: 13159
Гласове: 3154
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031